33 818 00 69  info@bpc.pl   Bielsko Biała, ul. Komorowicka 39

Opiekun

  Opiekun

 
KIM JEST OPIEKUN KLIENTA W BUSINESS PARTNERS CLUB?
 
Niejednokrotnie zdarza się tak, że trafiamy na jakiś problem i nie wiemy do kogo się z nim zgłościć. Mogą to być sprawy niewielkiej wagi takie jak wybór OC do samochodu, pomoc w wypełnieniu PITu lub informacja na temat aktualnych przepisów prawa. Często jednak trafiamy na problemy bardziej złożone, wymagające wiedzy specjalistycznej oraz dużego doświadczenia np. konsultacja w sprawie ważnej umowy, którą planujemy podpisać lub pomoc w finansowaniu wymarzonej nieruchomości.
 
Do kogo wtedy możemy się zwórcić o pomoc? Czy nie wygląda to tak, że nagle wykonujemy dziesiątki telefonów do znajomych z pytaniem "A nie znasz kogoś od tego albo od tego..." ?
 
Nasz innowacyjny system Opiekunów jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę kompleksowej obsługi na wielu płaszczyznach naszego życia w sferze zawodowej oraz prywatnej.
 
Jak wygląda praca Opiekuna?
 
Każdy z naszych Klientów otrzymuje od naszej frmy swojego Opiekuna, którego rolą jest koordynacja wszystkich działań prowadzonych w procesie realizacji celów naszych Klientów.
Idea Opiekuna ma przede wszystkim na celu zaoszczędzenie czasu naszych Klientów, który jest często pochłaniany przez liczne rozmowy ze specjalistami z różnych usług. Opiekun jako pierwsza osoba do kontaktu w wielu sprawach jakie dotyczą naszych Klientów pomaga na szybkie uzyskanie potrzebnych informacji, stworzenie planu działania realizacji postawionych celów oraz pomoc w jego wdrożeniu.
Do dyspozycji Opiekuna dajemy wielu specjalistów ze wszystkich usług jakie świadczy BPC.
 
Poniżej przedstawiamy w jakich dziedzinach naszego życia może być pomocny Opiekun z Business Partners Club.